Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Luty, 2020

,

30 stycznia 2020 podczas sesji Rada Miasta podjęła decyzję o uhonorowaniu działań harcerzy poprzez nadanie imienia ZHP nowemu rondu, które znajduje się u zbiegu …