Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

105 rocznica utworzenia pierwszej drużyny w Radomsku

PODZIEL SIĘ
, / 350 0

2 czerwca mija 105. rocznica utworzenia pierwszej drużyny skautowej w Radomsku. Tego dnia odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym legioniści Józef Kowalski, Wacław Mika i Wacław Bok zawiązali Organizację Skautową w Radomsku, co zostało uwiecznione stosownym protokołem.

„Protokół Pierwszego Zebrania Organizacyjnego w celu zawiązania Organizacyi Skautowej. Zebranie odbyło się dnia 2 czerwca 1915 roku celem zawiązania Organizacyi Skautowej w Radomsku, na które przybyli: Kowalski Józef, Mika i Bok. Postanowiono: na przyszłe Zebranie zaprosić młodzież do lat 17. Zebranie takie powinno być już zebraniem organizacyjnym. Przewodniczący J. Kowalski.”
(Muzeum Regionalne w Radomsku – Księga Protokołów. Protokół z dnia 2 czerwca 1915 r. Sygn. 588)

W dniu 7 czerwca przyjęto do niej sześciu kandydatów: Więckowskiego, Heniga, S. Szwedowskiego, J. Szwedowskiego, G. Goszczyńskiego i Dembczyka. 10 czerwca dołączyli: Jan Szalay, Muszyński, Majewski i Dukalski. Organizacja liczyła w sierpniu 32 członków. Pierwszym komendantem został sierżant Anastazy Bielenin – również legionista.

Sekretarzem drużyny została Janina Szalayowa, w której domu odbywały się pierwsze spotkania, a instruktorem ćwiczeń gimnastycznych – dyrektor gimnazjum Stanisław Niemiec. 12 czerwca odbyły się „ćwiczenia ćwiczebne” – nauka musztry i hymnu skautowego.

12 sierpnia powołano w Radomsku Oddział Żeński Skauta, którego komendantką została Janina Hajdukiewiczówna (przewodnicząca Ligi Kobiet).

Do obowiązków skautów i skautek należały dyżury w herbaciarni legionowej i opieka nad pocztą legionową – wysyłanie listów, paczek z żywnością oraz odzieżą do legionistów walczących na froncie i przebywających w szpitalach.

W 1915 r. w Gidlach dh Edward Jaworski założył oddział skautowy, co odnotowano w dokumentach klasztoru O.O. Dominikanów.

Na podstawie „M.M. Stalka „HARCERSTWO RADOMSZCZAŃSKIE 1915-2005” opracowała hm. Anna Zatoń członkini Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko

Zapraszamy do odwiedzania wystawy 105 urodzin radomszczańskiego harcerstwa. Wystawa została umiejscowiona w okienku Muzeum Regionalnego w Radomsku. Serdecznie dziękujemy naszym instruktorom Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko za upamiętnienie wydarzenia.

 

TG Facebook Comments