Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Chorągiew Łódzka

Chorągiew Łódzka

Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego jest jedną z 17 chorągwi należących do Związku Harcerstwa Polskiego.
W jej skład wchodzi aż 25 hufców w tym nasz Hufiec ZHP Radomsko.

Siedziba Chorągwi Łódzkiej ZHP mieści się przy ul. Stefanowskiego 19 w Łodzi.
Komendantem Chorągwi jest hm. Natalia Patorska-Grzelewska
chorągiew łódzka

Strona internetowa: www.lodzka.zhp.pl

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.