Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Harcówka Hufca

Harcówka Hufca

Nasz hufiec posiada własną harcówkę. Znajduje się ona w tym samym budynku co biuro hufca, czyli przy ul. Bugaj 3. Harcówka została otwarta w Dniu Myśli Braterskiej w 2009 roku. W miejscu tym spotykają się drużynowi hufca podczas odpraw, komenda hufca i inne zespoły podczas swoich spotkań a także drużyny, które chcą przeprowadzić zbiórki poza swoją harcówką. W harcówce hufca odbywają się także liczne imprezy – Dzień Myśli Braterskiej, dyskoteki, projekcje filmów.
Z harcówki hufca może korzystać każda drużyna i instruktorzy po wcześniejszym uzgodnieniu z komendą hufca lub biurem hufca.

harc 1