Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Bohater Hufca

Bohater Hufca

18 czerwca 2017 r. podczas uroczystego apelu podsumowującego Zlot Hufca w Białym Brzegu
nasz hufiec otrzymał imię Szarych Szeregów Rój „Metal” oraz otrzymał nowy sztandar. 

Najważniejsze dokumenty związane z kampanią bohater: 

Kampania Bohater Hufca ZHP Radomsko
Teka Drużynowego Szare Szeregi
Rój Metal w pigułce
Kalendarium Roju Metal
Prezentacja o Szarych Szeregach Rój Metal przygotowana przez hm. Anię Zatoń
Piosenki szaroszeregowe

 

Materiały powstałe po zrealizowaniu kampanii bohater:

Kronika Kampanii Bohater Hufca