Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”

Kapituła Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”

Skład Kapituły Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”

Przewodnicząca Kapituły
phm. Agata Kołodziejska

Członek Kapituły
hm. Łukasz Więcek

Członek Kapituły
hm. Karolina Jaworska

Regulamin Odznaki „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko”