Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Komisja Historyczna Hufca

Komisja Historyczna Hufca

Komisja Historyczna Hufca ZHP Radomsko powstała w 2000 roku z inicjatywy hm. Marka Duszyńskiego i ówczesnego komendanta hufca hm. Radosława Bartnika. Zatwierdzono ją rozkazem L10/2000 z 4 października 2000 roku. Skład komisji przedstawiał się wówczas następująco: przewodniczący – hm. Marian Stalka, członkowie – phm. Grażyna Skupińska, hm. Stefan Bebłociński, hm. Marek Duszyński, hm. Lucjan Nowak i phm. Włodzimierz Słaby.
Pierwszym zadaniem komisji było utworzenie archiwum hufca. Powstało ono ze zbiorów prywatnych M.M. Stalków, Jędrzeja Moderskiego, harcerzy i instruktorów, kronik i dokumentów zachowanych w szkołach lub drużynach oraz kopii dokumentów z Muzeum Regionalnego w Radomsku.
Kolejnym zadaniem komisji było wydawanie zeszytów historycznych. Pierwszy zeszyt pt. „Harcerskie Drużyny Młodzieżowej Służby Ruchu Hufca Radomsko 1959-1984″.

W roku 2005 ukazała się książka autorstwa M.M. Stalków pt. „Harcerstwo Radomszczańskie 1915-2005″.
W 2006 roku ukazała się książka „Z dziejów ruchu harcerskiego. Rzeszów”, w której znalazł się artykuł Marianny Stalki dotyczący historii harcerstwa radomszczańskiego do 1939 roku.
W „Zeszytach Radomszczańskich. Tom I” z grudnia 2007 roku ukazał się artykuł Marianny Stalki pt. „Początki rchu harcerskiego na ziemiach polskich i w Radomsku do 1939 roku”.
Ponadto artykuły publicystyczne ukazywały się m.in. w gazecie „Komu i Czemu” i „Gazecie Kłomnickiej”.
W 2009 roku ukazała się książka M. M. Stalków „Szare Szeregi Rój Metal”.
Komisja zorganizowała wystawy:
– w 2005 roku „90-lecie Harcerstwa na Ziemi Radomszczańskiej
– w 2006 roku z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej odbywającego się w Radomsku.
– w styczniu 2007 w otwartej wystawie „Harcerskie Dekady” w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi znalazły się eksponaty Komisji Historycznej i osób prywatnych. Wystawa ta pokazywana była także na Zlocie w Kielcach w 2007 roku
– w październiku 2007 z Muzeum Regionalnym w Radomsku pokazano wystawę „Poczta Harcerska Radomsko” (PH 80, PH 109 i PH Gidle)
– w 2009 zaprezentowano wystawę poświęconą 90-leciu harcerstwa w Kłomnicach
– w 2010 roku można było oglądać w Muzeum Regionalnym w Radomsku wystawę 95 lat harcerstwa na ziemi radomszczańskiej”.
Członkowie Komisji Historycznej uczestniczą co roku w międzynarodowych spotkaniach kolekcjonerów skautowych organizowanych przez Komisję Historyczną Chorągwi Krakowskiej.
Ponadto Komisja udostępnia i udziela pomocy przy opracowaniach prac licencjackich i magisterskich o tematyce harcerskiej, dotyczących działalności harcerstwa na ziemi radomszczańskiej.

Skład Komisji Historycznej kilkakrotnie się zmieniał. Od roku 2000 komisję tworzyli: hm. Marian Stalka, hm. Lucjan Nowak, hm. Marek Duszyński, phm. Włodzimierz Słaby. W 2004 roku komisja działała w składzie: hm. Marian Stalka, hm. Marianna Stalka, phm. Zbigniew Sąciński, pwd. Krzysztof Zygma, a współpracowali – hm. Elżbieta Lewandowska (Gomunice) oraz hm. Janusz Pachulski (Gidle, od 2005 roku członek komisji). W 2007 roku komisję tworzyli: hm. Marian Stalka, hm. Marianna Stalka, hm. Janusz Pachulski, phm. Anna Zatoń, phm. Zbigniew Sąciński, phm. Paweł Mękwiński, pwd. Krzysztof Zygma, pwd. Paweł Dudek, dh Jakub Spałka.

Zeszyty Historyczne

Skład Komisji Historycznej Hufca ZHP Radomsko:Przewodniczący Komisji Historycznej Hufca
hm. Marian Stalka
tel. 609 130 240

Członkini Komisji Historycznej Hufca
hm. Anna Zatoń

Członek Komisji Historycznej Hufca
pwd. Krzysztof Zygma

Członek Komisji Historycznej Hufca
phm. Jacek Pawelec

Członek Komisji Historycznej Hufca
hm. Michał Kucharski

Członek Komisji Historycznej Hufca
pwd. Jakub Grębowicz