Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Najlepsi drużynowi

Najlepsi drużynowi

Tytuł najlepszego drużynowego przyznawany jest osobie, która swoją postawą i zaangażowaniem jest wzorem dla innych drużynowych.
Tytuł ten przyznawany jest podczas Zlotu Hufca i jest największym wyróżnieniem dla drużynowego z Hufca ZHP Radomsko.

Najlepsi Drużynowi Hufca ZHP Radomsko w roku harcerskim 2017/2018

pwd. Maciej Krogulec
pwd. Julia Grzędowska
sam. Pola Raczek

Dobrzy Drużynowi Hufca ZHP Radomsko w roku harcerskim 2017/2018

phm. Katarzyna Leszcz
pwd. Anita Traczyńska
pwd. Ewelina Krawczyk
pwd. Szymon Raczek
pwd. Norbert Czarny
pwd. Daria Borowik
pwd. Robert Majchrzak
sam. Klaudia Miechowska
sam. Paulina Karoń