Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Regulamin

Regulamin

I WSTĘP

 1. Organizatorem VI Ogólnopolskiego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej „HARCcup” jest Hufiec ZHP Radomsko, VII „Dębowy” Szczep im. Jana Romockiego.
 2. Uczestnikami turnieju są zuchy, harcerze, harcerki, wędrownicy oraz instruktorzy z całego kraju.

II CELE

 1. Kształtowanie postawy kulturalnego widza sportowego, zdrowej rywalizacji i współdziałania z zastosowaniem zasady gry „fair-play”.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku, możliwość rozwoju dzieci uzdolnionych ruchowo oraz wymiana doświadczeń.
 4. Stworzenie pozytywnego wizerunku harcerzy, jako ludzi aktywnych, wysportowanych, uprawiających najpopularniejszą dyscyplinę sportu jaką jest piłka nożna.
 5. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
 6. Integracja środowisk harcerskich.
 7. Promocja województwa łódzkiego, powiatu radomszczańskiego oraz miasta Radomsko.

III ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Turniej odbędzie się w terminie 4-6 października 2019 r. na dwóch obiektach sportowych: Miejskiej Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku ul. Św. Jadwigi Królowej 20 oraz Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku ul. Szkolna 2.
 2. Turniej obejmuje rozgrywki w następujących kategoriach:
 • Zuchy 6 – 10 lat (2013 – 2009)
 • Męska 11 – 13 lat (2008 – 2006)
 • Męska 14 – 16 lat (2005 – 2003)
 • Męska 17+ (2002 -)
 • Damska 11 – 15 lat (2008 – 2004)
 • Damska 16+ (2003 –)
 1. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach będą rozegrane, jeśli zgłoszą się co najmniej trzy zespoły.
 2. Kategoria zuchy zostanie rozegrana do finałów w piątek 4 października 2019 r. na Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku.
 3. Rozgrywki kategorii męskiej i damskiej odbywać się będą do poziomu ćwierćfinału włącznie w sobotę 5 października 2019 r. na Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku oraz Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku. Półfinały i finały w/w kategorii będą rozegrane w niedzielę 6 października 2019 r. na Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku. W przypadku dużych dysproporcji w ilości drużyn zgłoszonych do poszczególnych kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany obiektu, na którym będzie rozgrywana rywalizacja w danej kategorii.
 4. W danej kategorii wiekowej zawodnik może być członkiem tylko jednego zespołu. Ten sam zawodnik może reprezentować dwa zespoły w różnych kategoriach wiekowych, przy czym organizator nie gwarantuje, że mecze tych zespołów nie będą odbywały się w tym samym czasie.

IV ZAPISY I ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2019 r. do godziny 20.00. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz: https://forms.gle/4YhJ3XLNGC4i4XJ48
 2. Do 30 września 2019 r. należy uiścić wpisowe za zespół w kwocie:
 • kategoria zuchy – 20 zł
 • kategoria damska i męska – 50 zł

DANE DO PRZELEWU:

Hufiec ZHP Radomsko
Bugaj 3, 97-500 Radomsko
Numer konta bankowego: 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005
Tytułem: DSZCZ HARCcup i nazwa zespołu

UWAGA! Jeśli dany zespół będzie rozliczać fakturę za wpisowe w hufcu to zleceniodawcą przelewu musi być hufiec.

 1. Istnieje możliwość zabrania ze sobą kibiców. Koszt za osobę wynosi 10 zł. Zgłoszenia należy wysłać w wiadomości e-mail do 27 września 2019r., a wpisowe uiścić do 30 września 2019 r.
 2. Po wysłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej do organizatora, osoba zgłaszająca oczekuje na potwierdzenie przyjęcia.
 3. Wysłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza chęć uczestniczenia w turnieju. W przypadku niestawienia się zespołu o wyznaczonej porze (przed rozpoczęciem turnieju), zostaje z niego wykluczony, a zespół przeciwny zwycięża walkowerem (3:0).
 5. Zespoły, które zgłosiły swój udział w turnieju, a nie stawiły się, zostają pozbawione możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji tj. przez jeden rok. Tym samym nie zostaje im zwrócone wpisowe.

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

 1. Na teren obiektów sportowych zostaną wpuszczeni tylko ci harcerze, którzy przy wejściu okażą:
 • pisemną zgodę właściwego komendanta hufca na uczestnictwo w turnieju wraz z potwierdzeniem przynależności do ZHP każdego z członków zespołu.
 • pisemne zezwolenie na uczestnictwo w turnieju podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich).
 • kopię polisy ubezpieczeniowej.

          UWAGA! każdy uczestnik turnieju musi widnieć w systemie Ewidencja ZHP.

 1. Uczestnicy grają w koszulkach swoich środowisk, krótkich sportowych spodenkach i zmiennym sportowym obuwiu z jasną podeszwą.
 2. Zespoły we wszystkich kategoriach mogą składać się maksymalnie z 8 osób,  w tym 5 na boisku (jeden na bramce i czterech w polu) oraz 3 rezerwowych.
 3. Każde środowisko może wystawić dowolną liczbę zespołów.
 4. Zespoły mogą na własną prośbę grać w niepełnym składzie, nie oznacza to jednak, że przeciwnicy także zobowiązani są do pomniejszenia liczby zawodników w zespole.
 5. Rozgrywki trwają 10 minut. W przypadku mniejszej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania meczów w turnieju do 15 minut. Zespoły wchodzą na boisko po zapowiedzi spikera. Niestawienie się zespołu przez 5 minut na boisku oznacza jej porażkę, a drużyna przeciwna zwycięża walkowerem (3:0).
 6. W poszczególnych kategoriach wiekowych zespoły zostają podzielone na 3-4 zespołowe grupy eliminacyjne (podczas losowania grup). Zespoły z pierwszego i drugiego miejsca w grupie awansują do kolejnej rundy. W przypadku mniejszej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rywalizacji w grupach liczących więcej niż 4 zespoły.
 7. O zajętym miejscu w grupie decydują odpowiednio zdobyte punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę), zdobyte i stracone bramki, a w przypadku równego bilansu punktów i bramek decyduje wynik bezpośredniego starcia, a gdy ten jest remisowy, odbywają się rzuty karne aż do wyłonienia zwycięzcy.
 8. Podczas rozgrywek w półfinałach i finałach w przypadku remisu przeprowadza się rzuty karne. Każdy zespół wykonuje pięć rzutów karnych, a gdy te nie przyniosą rezultatu wykonywane są pojedyncze kolejki rzutów, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 9. W każdej kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, zdobywcy drugich i trzecich miejsc, najlepsi piłkarze oraz bramkarze.
 10. Mecze sędziowane będą przez profesjonalnych sędziów.
 11. Kolejność spotkań zostanie ustalona podczas uroczystości losowania grup.
 12. Turniej zostanie zakończony uroczystym Apelem w mundurach.

VI DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dla uczestników VI Ogólnopolskiego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej „HARCcup” przewidziane są następujące atrakcje i dodatkowe konkurencje:
 • Pokaz Freestyle Football oraz trening;
 • Śpiewanki w kawiarence;
 • MINIHARCcup dla zuchów;
 • Turniej w piłkarzyki na dmuchanym boisku;
 • Turniej Street Soccera na dmuchanym boisku;
 • Turniej FIFA na konsolach;
 • Konkurs celności.

Zapisy na dodatkowe konkurencje (z wyjątkiem MINIHARCcup dla zuchów) odbywać się będą w rejestracji/biurze najpóźniej do godziny przed rozpoczęciem danej konkurencji.

 VII ZAKWATEROWANIE

 1. Uczestnicy turnieju zakwaterowani będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy Miejskiej Hali Sportowej ul. Św. Jadwigi Królowej 20. Nocleg odbywa się na korytarzach. Należy zabrać śpiwory, karimaty, zmienne obuwie.
 2. W punkcie zakwaterowania uczestnicy zobowiązani są przestrzegać porządku oraz ciszy nocnej, zarządzonej przez Komendanta Turnieju. Za wyrządzone szkody na obiekcie odpowiada opiekun zespołu oraz zespół/winowajca ponosi koszty naprawy.
 3. W trakcie turnieju uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do wrzątku oraz obiad w sobotę.

 VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Nad bezpieczeństwem uczestników turnieju czuwać będzie Harcerska Grupa Ratownicza.
 2. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Wszelkie koszty (dojazdy, noclegi, delegacje itp.) pokrywają uczestnicy turnieju.
 3. Rzeczy wartościowe mogą być zdeponowane u organizatora. Za rzeczy zagubione lub zniszczone organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wysłanie karty zgłoszeniowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz na filmowanie i fotografowanie uczestników w celu przeprowadzenia oraz promocji turnieju we wszystkich materiałach i mediach.

IX ZAKOŃCZENIE

 1. Uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu turnieju. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować wykluczenie z turnieju.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu turnieju należy do organizatora.

X RAMOWY PLAN TURNIEJU

Piątek – 4 października 2019r.

16.00 – 21.00 – MINIHARCcup dla zuchów
18.00 – 23.00 – dojazd i zakwaterowanie uczestników
22.00 – 2.00 – turnieje poboczne
23.00 – 23.30 – odprawa kapitanów i opiekunów
24:00 – 6.00 – cisza nocna

Sobota – 5 października 2019r.

8.30 – 18.00 – rozgrywki do ćwierćfinałów (w trakcie obiad ok. 13.00)
20.00 – 2.00 – turnieje poboczne
2.00 – 6.00 – cisza nocna

Niedziela – 6 października 2019r.

8.00 – 12.00 – rozgrywki na poziomie półfinałów i finałów (w trakcie pokaz Freestyle Football i trening)
13.00 – 14.00 – apel kończący turniej, wręczenie nagród i dyplomów.