Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Strona główna Regulamin

Regulamin

I WSTĘP

 1. Organizatorem V Ogólnopolskiego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej „HARCcup” jest Hufiec ZHP Radomsko, VII „Dębowy” Szczep im. Jana Romockiego.
 2. Uczestnikami turnieju są zuchy, harcerze, harcerki, wędrownicy oraz instruktorzy z całego kraju.

II CELE

 1. Kształtowanie postawy kulturalnego widza sportowego, zdrowej rywalizacji i współdziałania z zastosowaniem zasady gry „fair-play”.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 3. Stworzenie pozytywnego wizerunku harcerzy, jako ludzi aktywnych, wysportowanych, uprawiających najpopularniejszą dyscyplinę sportu jaką jest piłka nożna.
 4. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
 5. Integracja środowisk harcerskich.
 6. Promocja województwa łódzkiego, powiatu radomszczańskiego oraz miasta Radomsko.

III ORGANIZACJA TURNIEJU

 1. Turniej odbędzie się w terminie 5-7 października 2018 r. na dwóch obiektach sportowych: Miejskiej Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku ul. Św. Jadwigi Królowej 20 oraz Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku ul. Szkolna 2.
 2. Turniej obejmuje rozgrywki w następujących kategoriach:
 • Zuchy 6 – 10 lat (2012 – 2008)
 • Męska 11 – 13 lat (2007 – 2005)
 • Męska 14 – 16 lat (2004 – 2002)
 • Męska 17+ (2001 – )
 • Damska 11 – 15 lat (2007 – 2003)
 • Damska 16+ (2002 – )
 1. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach będą rozegrane, jeśli zgłoszą się co najmniej trzy zespoły.
 2. Kategoria zuchy zostanie rozegrana do finałów w piątek 5 października 2018 r. na Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku.
 3. Rozgrywki kategorii męskiej i damskiej odbywać się będą do poziomu ćwierćfinału włącznie w sobotę 6 października 2018 r. na Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku oraz Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku. Półfinały i finały w/w kategorii będą rozegrane w niedzielę 7 października 2018 r. na Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku.
  W przypadku dużych dysproporcji w ilości drużyn zgłoszonych do poszczególnych kategorii organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany obiektu, na którym będzie rozgrywana rywalizacja w danej kategorii.
 4. W danej kategorii wiekowej zawodnik może być członkiem tylko jednego zespołu. Ten sam zawodnik może reprezentować dwa zespoły w różnych kategoriach wiekowych, przy czym organizator nie gwarantuje, że mecze tych zespołów nie będą odbywały się w tym samym czasie.

IV ZAPISY I ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 września 2018 r. do godziny 20.00. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: harccup@gmail.com.
 2. Do 30 września 2018 r. należy uiścić wpisowe za zespół w kwocie:
 • kategoria zuchy – 20 zł
 • kategoria damska i męska – 50 zł

Dane do przelewu:
Hufiec ZHP Radomsko
Bugaj 3, 97-500 Radomsko
Numer konta bankowego: 82 8980 0009 2001 0076 9718 0005
Tytułem: HARCcup i nazwa zespołu

UWAGA! Jeśli dany zespół będzie rozliczać fakturę za wpisowe w hufcu to zleceniodawcą przelewu musi być hufiec.

 1. Istnieje możliwość zabrania ze sobą kibiców. Koszt za osobę wynosi 10 zł. Zgłoszenia należy wysłać w wiadomości e-mail do 27 września 2018 r., a wpisowe uiścić do 30 września 2018 r.
 2. Po wysłaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej do organizatora, osoba zgłaszająca oczekuje na potwierdzenie przyjęcia.
 3. Wysłanie karty jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju.
 4. Wysłanie zgłoszenia potwierdza chęć uczestniczenia w turnieju. W przypadku niestawienia się zespołu o wyznaczonej porze (przed rozpoczęciem turnieju), zostaje z niego wykluczony, a zespół przeciwny zwycięża walkowerem (3:0).
 5. Zespoły, które zgłosiły swój udział w turnieju, a nie stawiły się, zostają pozbawione możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji tj. przez jeden rok. Tym samym nie zostaje im zwrócone wpisowe.

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

 1. Na teren obiektów sportowych zostaną wpuszczeni tylko ci harcerze, którzy przy wejściu okażą:
 • pisemną zgodę właściwego komendanta hufca na uczestnictwo w turnieju wraz z potwierdzeniem przynależności do ZHP każdego z członków zespołu.
 • pisemne zezwolenie na uczestnictwo w turnieju podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy osób niepełnoletnich).
 • kopię polisy ubezpieczeniowej.

UWAGA! każdy uczestnik turnieju musi widnieć w systemie Ewidencja ZHP.

 1. Uczestnicy grają w koszulkach swoich środowisk, krótkich sportowych spodenkach i zmiennym sportowym obuwiu z jasną podeszwą.
 2. Zespoły we wszystkich kategoriach mogą składać się maksymalnie z 8 osób,  w tym 5 na boisku (jeden na bramce i czterech w polu) oraz 3 rezerwowych.
 3. Każde środowisko może wystawić dowolną liczbę zespołów.
 4. Zespoły mogą na własną prośbę grać w niepełnym składzie, nie oznacza to jednak, że przeciwnicy także zobowiązani są do pomniejszenia liczby zawodników w zespole.
 5. Rozgrywki trwają 10 minut. W przypadku mniejszej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania meczów w turnieju do 15 minut. Zespoły wchodzą na boisko po zapowiedzi spikera. Niestawienie się zespołu przez 5 minut na boisku oznacza jej porażkę, a drużyna przeciwna zwycięża walkowerem (3:0).
 6. W poszczególnych kategoriach wiekowych zespoły zostają podzielone na 3-4 zespołowe grupy eliminacyjne (podczas losowania grup). Zespoły z pierwszego i drugiego miejsca w grupie awansują do kolejnej rundy. W przypadku mniejszej liczby zespołów organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rywalizacji w grupach liczących więcej niż 4 zespoły.
 7. O zajętym miejscu w grupie decydują odpowiednio zdobyte punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę), zdobyte i stracone bramki, a w przypadku równego bilansu punktów i bramek decyduje wynik bezpośredniego starcia, a gdy ten jest remisowy, odbywają się rzuty karne aż do wyłonienia zwycięzcy. Podczas rozgrywek w półfinałach i finałach w przypadku remisu przeprowadza się rzuty karne. Każdy zespół wykonuje pięć rzutów karnych, a gdy te nie przyniosą rezultatu wykonywane są pojedyncze kolejki rzutów, aż do wyłonienia zwycięzcy.
 8. W każdej kategorii zostaną wyłonieni zwycięzcy, zdobywcy drugich i trzecich miejsc, najlepsi piłkarze oraz bramkarze.
 9. Mecze sędziowane będą przez profesjonalnych sędziów.
 10. Kolejność spotkań zostanie ustalona podczas uroczystości losowania grup.
 11. Turniej zostanie zakończony uroczystym Apelem w mundurach.

VI DODATKOWE INFORMACJE

 1. Dla uczestników V Ogólnopolskiego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej „HARCcup” przewidziane są następujące atrakcje i dodatkowe konkurencje:
 • Pokaz Freestyle Football oraz trening;
 • Śpiewanki w kawiarence;
 • MINIHARCcup dla zuchów;
 • Turniej w piłkarzyki na dmuchanym boisku;
 • Turniej Street Soccera na dmuchanym boisku;
 • Turniej FIFA na konsolach;
 • Konkurs celności;
 • Turniej futnet;
 • Atrakcje dla zuchów (konkurencję sportowe na Kinect Xbox);

Zapisy na dodatkowe konkurencje (z wyjątkiem MINIHARCcup dla zuchów) odbywać się będą w rejestracji/biurze najpóźniej do godziny przed rozpoczęciem danej konkurencji.

VII ZAKWATEROWANIE

 1. Uczestnicy turnieju zakwaterowani będą w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku przy Miejskiej Hali Sportowej ul. Św. Jadwigi Królowej 20. Nocleg odbywa się na korytarzach. Należy zabrać śpiwory, karimaty, zmienne obuwie.
 2. W punkcie zakwaterowania uczestnicy zobowiązani są przestrzegać porządku oraz ciszy nocnej, zarządzonej przez Komendanta Turnieju. Za wyrządzone szkody na obiekcie odpowiada opiekun zespołu oraz zespół/winowajca ponosi koszty naprawy.
 3. W trakcie turnieju uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do wrzątku oraz obiad w sobotę.

VIII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Nad bezpieczeństwem uczestników turnieju czuwać będzie Harcerska Grupa Ratownicza.
 2. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność. Wszelkie koszty (dojazdy, noclegi, delegacje itp.) pokrywają uczestnicy turnieju.
 3. Rzeczy wartościowe mogą być zdeponowane u organizatora. Za rzeczy zagubione lub zniszczone organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wysłanie karty zgłoszeniowej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz na filmowanie i fotografowanie uczestników w celu przeprowadzenia oraz promocji turnieju we wszystkich materiałach i mediach.

IX ZAKOŃCZENIE

 1. Uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie regulaminu turnieju. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować wykluczenie z turnieju.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu turnieju należy do organizatora.

X RAMOWY PLAN TURNIEJU

Piątek – 5 października 2018 r.
16.00 – 21.00 – MINIHARCcup dla zuchów
18.00 – 23.00 – dojazd i zakwaterowanie uczestników
22.00 – 2.00 – turniej w piłkarzyki
– konkurs celności
– śpiewanki w kawiarence
23.00 – 23.30 – odprawa kapitanów i opiekunów
24:00 – 6.00 – cisza nocna

Sobota – 6 października 2018 r.
8.30 – 18.00 – rozgrywki do ćwierćfinałów (w trakcie obiad ok. 13.00)
22.00 – 2.00 – turniej FIFA na konsolach
– turniej Street Soccer
– turniej Futnet
– śpiewanki w kawiarence
24.00 – 1.00 – niespodzianka
2.00 – 6.00 – cisza nocna

Niedziela – 7 października 2018 r.
8.00 – 12.00 – rozgrywki na poziomie półfinałów i finałów (w trakcie pokaz Freestyle Football i trening)
13.00 – 14.00 – apel kończący turniej, wręczenie nagród i dyplomów

   Regulamin HARCcup 2018