Strona internetowa radomszczańskich harcerzy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

PODZIEL SIĘ
, / 327 0

Sztab 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, działający w Miejskim Domu Kultury w Radomsku rozpoczyna rekrutację wolontariuszy. Rejestracja odbywać się będzie drogą elektroniczną. Każda osoba, która chce zostać wolontariuszem oprócz wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej), musi dostarczyć zdjęcie w formacie jpg. w rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 600 pikseli. Przygotowując zdjęcie wzorujcie się na zdjęciu legitymacyjnym. Pamiętajcie, że dostarczona przez Was fotografia będzie zamieszczone na identyfikatorze.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Wolontariusza.

UWAGA!

W związku z ustawą o ochronie danych osobowych sztab nie ma możliwość korzystania z bazy zdjęć z lat poprzednich.

WAŻNE! 
Po rejestracji z systemu wygenerowane zostanie oświadczenie wolontariusza, które musi być przez Was podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich również przez rodzica lub prawnego opiekuna. Brak podpisów na oświadczeniu to brak identyfikatora i niemożność kwestowania podczas finału. Ostateczny termin rejestracji upływa z dniem 5 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

PRZYPOMINAMY! 
14 stycznia 2018 r. podczas 26. Finału WOŚP kwestujemy: „DLA WYRÓWNANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW”.

Do pobrania:

ankieta-wolontariusza-26-finalu

regulamin-wolontariusza-26-finalu

TG Facebook Comments