Próby Wodzów to kurs przewodnikowski wraz z kursem drużynowych wybranej metodyki: zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej lub wędrowniczej.

Kurs odbywa się w terminie 12-23 sierpnia 2023 roku na Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu w formie obozu stałego z pionierką harcerską.

Możesz wziąć udział w Próbach Wodzów, jeśli:

 • jesteś członkinią/członkiem ZHP i masz opłacone aktualne składki członkowskie,
 • posiadasz adres mailowy w domenie ZHP,
 • masz ukończone 16 lat (rocznik 2007 i starsi),
 • dokonasz terminowego zgłoszenia i odpłatności,
 • prześlesz dokumenty kwalifikacyjne w odpowiednim terminie,
 • posiadasz pisemną zgodę komendantki/komendanta hufca na udział w HAS.

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest:

 • zaangażowanie i kompletne wypełnienie wszystkich zadań przedkursowych,
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
 • opracowanie prac zaliczeniowych zadanych w trakcie kursu i uzyskanie ich pozytywnej oceny,
 • pozytywna ocena pracy uczestnika przez komendę kursu,
 • odbycie rozmowy instruktorskiej.

Koszt udziału w „Próbach Wodzów” wynosi 850 zł dla członków i członkiń Hufca ZHP Radomsko, oraz 1150 zł dla pozostałych członków i członkiń ZHP. Szczegóły dotyczące wpłat znajdują się w regulaminie.

Regulamin
E-learning