OPAL 2023
OPAL 2023

Czym jest opal?

O festiwalu

Opal to minerał, który w pięknej grze barw łączy światło słońca z blaskiem planet i gwiazd. Niegdyś ceniony był przez magów i alchemików którzy wierzyli, że zawiera w sobie dwa światy: świat rzeczywisty i świat rzeczy nieuchwytnych. Ponadto otwiera bramy zaczarowanych krain i pomaga zatrzymać młodość. Na Bliskim Wschodzie opal zwany jest “kamieniem nadziei”. Chrześcijańską relikwią była tajemnicza opalowa czara – Święty Graal, którego poszukiwał Król Artur i jego Rycerze Okrągłego Stołu. Według Aborygenów – to odprysk tęczy, którą potężny Duch rzucił na Ziemię.

Ezoteryści uważają go za kamień psychicznej świadomości. Wzmacnia on uczucia i pomaga zrozumieć cudze emocje. To strażnik marzycieli i zakochanych. Dodaje otuchy i odwagi. Uczy służenia innym ofiarnie i bezinteresownie. Jest symbolem wierności, przyjaźni i radości życia.

“OPAL” to także nazwa Harcerskiego Festiwalu Artystycznego, który obejmuje konkurs: piosenki, plastyczny, fotograficzny, literacki i recytatorski. Biorą w nim udział zuchy, harcerze, wędrownicy, instruktorzy oraz osoby niezrzeszone w ZHP. Z roku na rok poszerza się też znacznie jego zasięg. W szlachetnej artystycznej rywalizacji zmaga się coraz więcej dzieci i młodzieży nie tylko z Radomska, ale i z regionu, województwa oraz z różnych stron Polski.

OPAL to niezapomniana zabawa w najlepszym harcerskim stylu. Podczas trzech grudniowych dni odbywa się aż pięć konkursów: piosenki, fotograficzny, recytatorski, plastyczny i literacki. Wszystko podsumowane dwoma koncertami: zuchowym oraz finałowym.

OPAL powstał 37 lat temu za sprawą hm. Rosławy Szleng. Na początku był to bardzo mały lokalny festiwal, ale rozwinął się tak bardzo, że został przekształcony w ogólnopolski. W tym roku przeniesiemy się w antyczny świat i poznamy rzymskich bogów.

Jesteście gotowi na solidną dawkę śmiechu, mnóstwo utalentowanych ludzi oraz prawdziwą harcerską atmosferę? Podejmijcie wyzwanie! Weźcie udział w XXXVIII Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycznym „OPAL”. Czekamy właśnie na Wasze zgłoszenia!

Czym jest opal?

Opal to minerał, który w pięknej grze barw łączy światło słońca z blaskiem planet i gwiazd. Niegdyś ceniony był przez magów i alchemików którzy wierzyli, że zawiera w sobie dwa światy: świat rzeczywisty i świat rzeczy nieuchwytnych. Ponadto otwiera bramy zaczarowanych krain i pomaga zatrzymać młodość. Na Bliskim Wschodzie opal zwany jest “kamieniem nadziei”. Chrześcijańską relikwią była tajemnicza opalowa czara – Święty Graal, którego poszukiwał Król Artur i jego Rycerze Okrągłego Stołu. Według Aborygenów – to odprysk tęczy, którą potężny Duch rzucił na Ziemię.

Ezoteryści uważają go za kamień psychicznej świadomości. Wzmacnia on uczucia i pomaga zrozumieć cudze emocje. To strażnik marzycieli i zakochanych. Dodaje otuchy i odwagi. Uczy służenia innym ofiarnie i bezinteresownie. Jest symbolem wierności, przyjaźni i radości życia.

“OPAL” to także nazwa Harcerskiego Festiwalu Artystycznego, który obejmuje konkurs: piosenki, plastyczny, fotograficzny, literacki i recytatorski. Biorą w nim udział zuchy, harcerze, wędrownicy, instruktorzy oraz osoby niezrzeszone w ZHP. Z roku na rok poszerza się też znacznie jego zasięg. W szlachetnej artystycznej rywalizacji zmaga się coraz więcej dzieci i młodzieży nie tylko z Radomska, ale i z regionu, województwa oraz z różnych stron Polski.

O festiwalu

OPAL to niezapomniana zabawa w najlepszym harcerskim stylu. Podczas trzech grudniowych dni odbywa się aż pięć konkursów: piosenki, fotograficzny, recytatorski, plastyczny i literacki. Wszystko podsumowane dwoma koncertami: zuchowym oraz finałowym.

OPAL powstał 37 lat temu za sprawą hm. Rosławy Szleng. Na początku był to bardzo mały lokalny festiwal, ale rozwinął się tak bardzo, że został przekształcony w ogólnopolski. W tym roku przeniesiemy się w antyczny świat i poznamy rzymskich bogów.

Jesteście gotowi na solidną dawkę śmiechu, mnóstwo utalentowanych ludzi oraz prawdziwą harcerską atmosferę? Podejmijcie wyzwanie! Weźcie udział w XXXVIII Ogólnopolskim Harcerskim Festiwalu Artystycznym „OPAL”. Czekamy właśnie na Wasze zgłoszenia!

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie na bieżąco pojawiają się najświeższe informacje!

Harmonogram

JUŻ WKRÓTCE
DO FESTIWALU ZOSTAŁO:
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds
<center>PIĄTEK (1 grudnia)</center>
17:30 – 20:00 – Przesłuchania dla radomszczańskich harcerzy i wędrowników.
18:00 – 21:00 – Zakwaterowanie przyjezdnych.
<center>SOBOTA (2 grudnia)</center>
8:00 – 15:00 – Przesłuchania harcerzy i wędrowników przyjezdnych oraz do konkursu recytatorskiego.
15:00 – 17:00 – Warsztaty: wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne.
17:00 – 18:00 – Rozdanie nagród za konkursy poboczne.
18:00 – 22:00 – Seanse filmowe.
<center>NIEDZIELA (3 grudnia)</center>
9:00 – 11:00 – Koncert Zuchowy.
12:00 – 15:00 – Koncert Finałowy.
Do 16:00 czas na wykwaterowanie grup ze szkoły.

Konkursy

Konkurs piosenki
Konkurs piosenki jest najważniejszym punktem festiwalu od początku istnienia wydarzenia. Odbywa się w 4 kategoriach: Zuchy, Harcerze i Harcerze Starsi, Wędrownicy i Instruktorzy oraz Soliści (osoby zrzeszone w ZHP oraz osoby niezrzeszone).
W kategoriach: Zuchy, Harcerze i Harcerze Starsi oraz Wędrownicy i Instruktorzy mogą brać udział tylko członkowie ZHP z opłaconą składką członkowską. W zespołach tych kategorii musi znaleźć się minimum 3 wokalistów zaś w kategorii Soliści może wystąpić tylko i wyłącznie jeden wokalista. Uczestnikami tej kategorii mogą być osoby niezrzeszone.
Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch piosenek: jednej o tematyce harcerskiej lub turystycznej, drugiej dowolnej. Zuchy prezentują obie piosenki podczas Koncertu Zuchowego, gdzie na bieżąco są oceniane przez jury. Pozostałe kategorie biorą udział w przesłuchaniach, a finaliści wykonują jedną lub dwie piosenki wytypowane przez jury podczas Koncertu Finałowego.
Co roku Koncerty zapewniają mnóstwo emocji i niezapomnianych przeżyć. Czym zaskoczą nas drużyny w tym roku? Zgłoś się już dziś!
Konkurs fotograficzny
W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat oraz osoby od 16 roku życia. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 20×30 cm związane z podaną tematyką zgodną z kategorią wiekową:
Zuchy: „Iskierka nadziei”
Harcerze i Harcerze Starsi: „Ogień pełen wspomnień”
Wędrownicy i Instruktorzy: „Świat stanął w ogniu”
Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wysłane elektronicznie zgłoszenie + praca). Wybrane prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie Gali Rozdania Nagród. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.
Konkurs recytatorski
W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. Zgłoszenia wraz z tekstem wiersza należy nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + tekst wiersza). Wykonawca prezentuje jeden wiersz o haśle zgodnym z kategorią wiekową:
Zuchy: „Poezja dla dzieci pisana” – ulubiony wiersz rymowany
Harcerze i Harcerze Starsi: „W motywie ognia” – wiersz, w którego tekście znajduje się słowo nawiązujące do ognia
Wędrownicy i Instruktorzy: „Na rzymskim proskenion” - monolog
Przesłuchania do konkursu recytatorskiego są otwarte dla publiczności. Maksymalny czas występu to 7 minut. Dopuszczalne jest wykorzystanie własnego podkładu muzycznego. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie Gali Rozdania Nagród.
Konkurs plastyczny
W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. W konkursie mogą brać udział prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką i zgodne tematyką dla danej kategorii wiekowej:
Zuchy: „Czas na teatr” - zaprojektuj maskę sceniczną, która może posłużyć do antycznego występu
Harcerze i Harcerze Starsi: „Opowieść zaklęta w obrazie” – stwórz komiks dotyczący wybranego mitu
Wędrownicy i Instruktorzy: „Bogowie inaczej postanowili” – przedstaw, jak mógłby wyglądać świat, gdyby Imperium Rzymskie nie upadło
Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). W konkursie nie mogą brać udział prace wykonane zespołowo. Wybrane przez jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie Gali Rozdania Nagród. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.
Konkurs literacki
W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. Uczestnicy przygotowują prace według wytycznych zgodnych z kategorią wiekową:
Zuchy: „Pamiętasz to spotkanie” – napisz historyjkę o Twoim spotkaniu z postacią mitologiczną. Maks. 2,5 strony A4 interlinia i marginesy standardowe, czcionka Times New Roman 12
Harcerze i Harcerze Starsi: „Opowiem Ci bajkę... a może lepiej mit” – napisz mit o stworzonej przez siebie postaci mitologicznej i jej przygodach. Maks. 4 strony A4, interlinia i marginesy standardowe, czcionka Times New Roman 12
Wędrownicy i Instruktorzy: „Ogień to żywa istota. Oddycha, trawi i nienawidzi” – napisz opowieść o ogniu. Maks. 4 strony A4, interlinia i marginesy standardowe, czcionka Times New Roman 12
Podpisane prace należy nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej. Przesłane teksty mogą zostać opublikowane oraz poddane ocenie użytkownikom Internetu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w trakcie Gali Rozdania Nagród. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.
Zgłoszenia
Konkurs piosenki
Konkurs fotograficzny
Konkurs recytatorski
Konkurs plastyczny
Konkurs literacki
Nocleg

Nocleg

Nocleg: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku ul. Piłsudskiego 22 (obok Miejskiego Domu Kultury)

Zakwaterowanie: 1 grudnia 2023 r. w godzinach 18:00-21:00

Koszt: Opłatę w wysokości 15 zł za osobę należy wpłacić za całą drużynę/zespół do 27 listopada 2023 r. na konto organizatora:
ESBANK Bank Spółdzielczy I o/Radomsko
93 8980 0009 2001 0076 9718 0001
Tytułem: darowizna OPAL 2023

Co zapewniamy:

 • nocleg w warunkach polowych na własnych karimatach
 • kantynkę, całodobowy dostęp do wrzątku
 • dobrą atmosferę i nocne śpiewanki

Co należy zabrać:

 • obuwie zmienne
 • karimaty, śpiwory, ew. poduszki
 • wyżywienie, menażki
 • mundury harcerskie

Nocleg: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku ul. Piłsudskiego 22 (obok Miejskiego Domu Kultury)

Zakwaterowanie: 1 grudnia 2023 r. w godzinach 18:00-21:00

Koszt: Opłatę w wysokości 15 zł za osobę należy wpłacić za całą drużynę/zespół do 27 listopada 2023 r. na konto organizatora:
ESBANK Bank Spółdzielczy I o/Radomsko
93 8980 0009 2001 0076 9718 0001
Tytułem: darowizna OPAL 2023

Co zapewniamy:

 • nocleg w warunkach polowych na własnych karimatach
 • kantynkę, całodobowy dostęp do wrzątku
 • dobrą atmosferę i nocne śpiewanki

Co należy zabrać:

 • obuwie zmienne
 • karimaty, śpiwory, ew. poduszki
 • wyżywienie, menażki
 • mundury harcerskie

Copyright @ ZHP Hufiec Radomsko 2023 | Wszelkie prawa zastrzeżone