Harmonogram

Harmonogram

Czwartek (8 grudnia 2022)

Czwartek (8 grudnia 2022)

17:00 – 20:30

17:00 – 20:30

Przesłuchania dla radomszczańskich harcerzy i wędrowników

Przesłuchania dla radomszczańskich harcerzy i wędrowników

 

Piątek (9 grudnia 2022)

Piątek (9 grudnia 2022)

16:00 – 21:00

16:00 – 21:00

Zakwaterowanie przyjezdnych uczestników

Zakwaterowanie przyjezdnych uczestników

16:30 – 23:00

16:30 – 23:00

Przesłuchania harcerzy i wędrowników przyjezdnych

Przesłuchania harcerzy i wędrowników przyjezdnych

20:30 – 21:30

20:30 – 21:30

Koncert gwiazdy

Koncert gwiazdy

 

Sobota (10 grudnia 2022)

Sobota (10 grudnia 2022)

08:00 – 11:00

08:00 – 11:00

Przesłuchania do konkursu recytatorskiego

Przesłuchania do konkursu recytatorskiego

09:00 – 11:00

09:00 – 11:00

Warsztaty: wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne

Warsztaty: wokalne, plastyczne, fotograficzne, teatralne

11:30 – 12:30

11:30 – 12:30

Rozdanie nagród za konkursy poboczne

Rozdanie nagród za konkursy poboczne

12:30 – 14:30

12:30 – 14:30

Koncert Zuchowy

Koncert Zuchowy

17:00 – 20:00

17:00 – 20:00

Koncert Finałowy

Koncert Finałowy