Konkursy

Konkursy

Konkurs piosenki

Konkurs piosenki jest najważniejszym punktem festiwalu od początku istnienia wydarzenia. Odbywa się w 4 kategoriach: Zuchy, Harcerze i Harcerze Starsi, Wędrownicy i Instruktorzy oraz Soliści (osoby zrzeszone w ZHP oraz osoby niezrzeszone).

W kategoriach: Zuchy, Harcerze i Harcerze Starsi oraz Wędrownicy i Instruktorzy mogą brać udział tylko członkowie ZHP z opłaconą składką członkowską. W zespołach tych kategorii musi znaleźć się minimum 3 wokalistów zaś w kategorii Soliści może wystąpić tylko i wyłącznie jeden wokalista. Uczestnikami tej kategorii mogą być osoby niezrzeszone.

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania dwóch piosenek: jednej o tematyce harcerskiej lub turystycznej, drugiej dowolnej. Zuchy prezentują obie piosenki podczas Koncertu Zuchowego, gdzie na bieżąco są oceniane przez jury. Pozostałe kategorie biorą udział w przesłuchaniach, a finaliści wykonują jedną lub dwie piosenki wytypowane przez jury podczas Koncertu Finałowego.

Co roku Koncerty zapewniają mnóstwo emocji i niezapomnianych przeżyć. Czym zaskoczą nas drużyny w tym roku? Zgłoś się już dziś!

Zgłoś się!

Konkurs filmowy

Konkurs filmowy to najnowsza propozycja naszego festiwalu. Zainspirowana tegoroczną tematyką OPALu jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wśród harcerzy takimi formami ekspresji.

Jest to jedyna kategoria bez konkretnych grup wiekowych. Mogą wziąć w niej udział harcerze, harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy czy seniorzy, a także zespoły mieszane. Jedynym ograniczenie jest Wasza wyobraźnia.

W ramach konkursu każda grupa filmowa musi przygotować teledysk do dowolnej piosenki (dobrany zgodnie z wiekiem uczestników) o maksymalnym czasie trwania 5 minut. Utwór muzyczny nie może zawierać wulgaryzmów, dotykać tematów kontrowersyjnych, powinien być apolityczny i zgodny ideami harcerskimi.

By wziąć udział w naszym konkursie filmowym wystarczy nagrać film i przesłać go za pomocą formularza zgłoszeniowego. Konkurs odbywa się całkowicie zdalnie! Więcej szczegółów znajdziecie w naszym regulaminie.

Czy jesteś gotowy podjąć się tego wyjątkowego wyzwania? Jeżeli tak to już dziś zgłoś swój film i wypełnij formularz!

Zgłoś się!

Konkurs fotograficzny

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat oraz osoby od 16 roku życia. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie trzy fotografie o wymiarach 13×18 cm do 20×30 cm związane z podaną tematyką zgodną z kategorią wiekową:

Zuchy: „Człowiek w ruchu”
Harcerze i Harcerze Starsi: „Światło obiektywem uchwycone”
Wędrownicy i Instruktorzy: „Człowiek i słowo”

Podpisane na odwrocie zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wysłane elektronicznie zgłoszenie + praca). Wybrane prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Zgłoś się!

Konkurs recytatorski

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. Zgłoszenia wraz z tekstem wiersza należy nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + tekst wiersza). Wykonawca prezentuje jeden wiersz o haśle zgodnym z kategorią wiekową:

Zuchy: „Zacznijmy od Bajek Fredry” – wybieramy dowolną bajkę Aleksandra Fredry składającą się z min. 20 wersów
Harcerze i Harcerze Starsi: „Muzyka tylko w słowach” – tekst wybranej piosenki
Wędrownicy i Instruktorzy: „Wypowiedziane na deskach teatru” – monolog

Przesłuchania do konkursu recytatorskiego są otwarte dla publiczności. Maksymalny czas występu to 7 minut. Dopuszczalne jest wykorzystanie własnego podkładu muzycznego. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów.

Zgłoś się!

Konkurs literacki

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. Uczestnicy przygotowują prace według wytycznych zgodnych z kategorią wiekową:

Zuchy: „I żyli długo i szczęśliwie, a dalej co?” – napisz dalszą historię ulubionej baśni, max. 2,5 strony A4, interlinia i marginesy standardowe czcionka Times New Roman 12
Harcerze i Harcerze Starsi: „Moja przygoda jak z filmu”- napisz opowiadanie mogące stanowić podstawę do scenariusza filmowego lub teatralnego, max. 4 strony A4, interlinia i marginesy standardowe czcionka Times New Roman 12
Wędrownicy i Instruktorzy: „Scenariusz dla moich sąsiadów” – napisz scenariusz filmowy lub teatralny dotyczący codziennych perypetii zwykłych ludzi, max. 4 strony A4, interlinia i marginesy standardowe czcionka Times New Roman 12

Podpisane prace należy nadesłać do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pracy konkursowej w formie elektronicznej. Przesłane teksty mogą zostać opublikowane oraz poddane ocenie użytkownikom Internetu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Zgłoś się!

Konkurs plastyczny

W konkursie tym wyróżnia się trzy kategorie: dzieci w wieku 6 – 10 lat, dzieci i młodzież w wieku 11 – 15 lat, osoby od 16 roku życia. W konkursie mogą brać udział prace w formacie A3 wykonane dowolną techniką i zgodne tematyką dla danej kategorii wiekowej:

Zuchy: „Kadr z ulubionej bajki lub filmu”
Harcerze i Harcerze Starsi: „Zapraszamy do kina – plakat filmowy”
Wędrownicy i Instruktorzy: „Autoportret”

Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do Biura Organizatora w podanym w Aneksie terminie. Przyjmowane są tylko pełne zgłoszenia (wypełnione elektronicznie zgłoszenie + praca). W konkursie nie mogą brać udział prace wykonane zespołowo. Wybrane przez jury prace wezmą udział w wystawie zorganizowanej podczas trwania Festiwalu. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na rozdaniu nagród odbywającym się przed Koncertem Zuchów. Prace konkursowe przechowywane będą w Biurze Organizatora przez okres jednego miesiąca.

Zgłoś się!