WESPRZYJ NAS

WESPRZYJ NAS

Przekaż nam 1,5% Twojego podatku!

Jest to najprostszy sposób wsparcia naszej działalności. Nie wymaga opłat manipulacyjnych, mają państwo gwarancję przekazania nam pełnej, nieopodatkowanej kwoty, sposób ten nie jest pracochłonny i najważniejsze – jest to inwestycja, która procentuje. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1,5% organizacji pożytku publicznego, podatek za dany rok trafi do wspólnej puli o przeznaczeniu którym decyduje rząd i sejm.

Na co przeznaczamy otrzymane środki?

Dofinansowujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych i drużyn harcerskich
Dofinansowujemy organizowane przez nas imprezy, w tym zloty, biwaki, wycieczki i inne
Przeznaczamy je na dofinansowanie obozów i biwaków zimowych dla najuboższych dzieci
Szkolimy naszą kadrę by ta w jak najlepszy sposób kształciła swoich podopiecznych
Remontujemy i zakupujemy sprzęt obozowy, biwakowy i szkoleniowy
Kupujemy materiały programowe do pracy śródrocznej naszych środowisk
1%

1,5% Twojego podatku

100%

100% naszego działania

Jak przekazać nam 1,5% swojego podatku?

Związek Harcerstwa Polskiego znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku dochodowego.

Instrukcja przekazania 1,5%

W serwisie podatki.gov.pl wybierz swój e-PIT. Wpisz swoje dane:

  1. PESEL (albo NIP i datę urodzenia)
  2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022
  3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2023

Lub użyj profilu zaufanego. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.

Jeśli robisz to po raz pierwszy:

  1. Wybierz z listy numer KRS Chorągwi Łódzkiej (0000283814)
  2. Wskaż cel szczegółowy: Hufiec Radomsko lub Radomsko, [Nazwa środowiska]
  3. Zaznacz zgodę na przekazanie ZHP informacji o 1,5% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

  1. Wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. Wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Łódzkiej (0000283814)
  3. Wskaż cel szczegółowy: Hufiec Radomsko lub Radomsko, [Nazwa środowiska]
  4. Zatwierdź zmianę

Zaakceptuj i wyślij zeznanie

Dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną dla naszego hufca.

Numer KRS

0000283814

Cel szczegółowy

Hufiec Radomsko