Rzemiosło to kurs podharcmistrzowski, podczas którego odbędą się także warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich.

Kurs odbywa się w terminie 16-22 sierpnia 2023 roku na Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu w formie obozu w namiotach turystycznych.

Możesz wziąć udział w Rzemiośle, jeśli:

 • jesteś członkinią/członkiem ZHP i masz opłacone aktualne składki członkowskie,
 • posiadasz adres mailowy w domenie ZHP,
 • masz ukończone 18 lat (rocznik 2005 i starsi),
 • masz stopień instruktorski przewodniczki/przewodnika,
 • dokonasz terminowego zgłoszenia i odpłatności,
 • posiadasz pisemną zgodę komendantki/komendanta hufca na udział w HAS.

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym jest:

 • otwarta próba podharcmistrzowska,
 • zaangażowanie i kompletne wypełnienie wszystkich zadań przedkursowych,
 • aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach,
 • opracowanie prac zaliczeniowych zadanych w trakcie kursu i uzyskanie ich pozytywnej oceny,
 • pozytywna ocena pracy uczestnika przez komendę kursu,
 • odbycie rozmowy instruktorskiej.

Koszt udziału w „Rzemiośle” wynosi 650 zł dla członków i członkiń Chorągwi Łódzkiej ZHP, oraz 750 zł dla pozostałych członków i członkiń ZHP. Szczegóły dotyczące wpłat znajdują się w regulaminie.

Dofinansowanie kursu dla członków i członkiń Chorągwi Łódzkiej ZHP sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Regulamin