Formularz aplikacyjny na Harcerską Akcję Szkoleniową 2023 jest otwarty od 7 kwietnia do 10 maja do godz. 23:45.

Do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej niezbędne jest posiadanie skrzynki mailowej w domenie ZHP.

Zgłoś się!