WŁADZE

WŁADZE

Komenda Hufca ZHP Radomsko

hm. Katarzyna Kurc
Komendantka Hufca

hm. Michał Zatoń
Skarbnik Hufca

hm. Karolina Bobrycka
Zastępczyni Komendantki Hufca

hm. Sylwia Mielczarek
Zastępczyni Komendantki Hufca ds. Pracy z Kadrą

phm. Agnieszka Madej
Zastępczyni Komendantki Hufca ds. Programu

hm. Julia Grzędowska
Członkini Komendy Hufca

phm. Norbert Czarny
Członek Komendy Hufca

phm. Jakub Nowak
Członek Komendy Hufca

Komisja Rewizyjna Hufca

hm. Agnieszka Ciepielewska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

phm. Aleksandra Włodarczyk
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

phm. Jakub Rochowski
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca

pwd. Bartłomiej Szkop
Członek Komisji Rewizyjnej Hufca