Komenda Hufca ZHP Radomsko

hm. Katarzyna Kurc

Komendantka Hufca ZHP Radomsko

hm. Karolina Bobrycka

Zastępczyni komendantki hufca ds. pozyskiwania środków

hm. Sylwia Mielczarek

Zastępczyni komendantki hufca ds. programu i pracy z kadrą

hm. Michał Zatoń

Członek komendy hufca ds. wsparcia szczepów

phm. Jacek Kozieł

Członek komendy hufca ds. stanicy harcerskiej w Białym Brzegu

phm. Ernest Kurc

Członek komendy hufca ds. komunikacji

phm. Agnieszka Madej

Członkini komendy hufca ds. promocji i wizerunku

dh. Monika Gadek

Skarbniczka Hufca ZHP Radomsko

Komisja Rewizyjna Hufca

hm. Anna Bartnik
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca

hm. Stefan Bebłociński
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca

phm. Maciej Krogulec
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Hufca

Sąd Harcerski Hufca

hm. Grzegorz Ciepielewski
Przewodniczący Sądu Harcerskiego Hufca

hm. Andrzej Zając
Członek Sądu Harcerskiego Hufca

hm. Michał Kucharski
Członek Sądu Harcerskiego Hufca