Betlejemskie Światło Pokoju co roku odbywa międzynarodową sztafetę aby dotrzeć do wszystkich zakątków świata. Płomień tradycyjnie co roku odpalany od wiecznego ognia w Grocie Narodzenia Pańskiego odbieramy jest przez polskich harcerzy w Zakopanem od słowackich skautów, skąd wędruje do miast wojewódzkich. Światło do Radomska przywędrowało z Łodzi, skąd zostało odebrane przez Komendantkę Hufca ZHP Radomsko – hm. Katarzynę Kurc.

Uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Łodzi towarzyszyły także wydarzenia programowe skierowane do harcerzy i harcerek, w których organizację zaangażowani byli członkowie i członkinie Hufca ZHP Radomsko.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi: „Czyńmy Pokój”. W czasach, gdy wiele niepokoju dręczy różne narody, a niepokój lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom harcerze i harcerki zachęcają do refleksji nad tym, czym jest pokój.

W Radomsku Światło przekazywane jest dalej do instytucji i organizacji wspierających tworzenie pokoju, a także partnerów, którzy od wielu lat wspierają działania radomszczańskiego hufca.

Jako członkowie i członkinie Związku Harcerstwa Polskiego przekazując Święty Płomień z Betlejem, chcemy zainspirować tych, z którymi dzielimy się tym darem, by realnie czynić pokój w życiu oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku.

Zachęcamy do włączenia się w akcję i szerzenia idei czynienia pokoju. Aby stać się częścią sztafety wystarczy odebrać Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy i harcerek i zanieść je do swojego domu, aby mogło zagościć na Wigilijnym stole u każdego, kto zechce je przyjąć.