Za nami Zjazd Zwykły Hufca ZHP Radomsko, podczas którego wybrane zostały nowe władze hufca oraz przyjęta została strategia na kolejne lata.
Komendantką Hufca ZHP Radomsko została hm. Katarzyna Kurc.
Decyzją Zjazdu Hufca ZHP Radomsko w skład Komendy Hufca wchodzą:
 • hm. Michał Zatoń – Skarbnik hufca
 • hm. Karolina Bobrycka – Zastępczyni komendantki hufca
 • hm. Sylwia Mielczarek – Zastępczyni komendantki hufca ds. pracy z kadrą
 • phm. Agnieszka Madej – Zastępczyni komendantki hufca ds. programu
 • hm. Julia Grzędowska – Członkini komendy hufca
 • phm. Norbert Czarny – Członek komendy hufca
 • pwd. Jakub Nowak – Członek komendy hufca
Decyzją Zjazdu Hufca ZHP Radomsko w skład Komisji Rewizyjnej Hufca wchodzą:
 • hm. Agnieszka Ciepielewska – Przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
 • phm. Aleksandra Włodarczyk – Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej hufca
 • phm. Jakub Rochowski – Wiceprzewodniczący i sekretarz komisji rewizyjnej hufca
 • phm. Wiktoria Krawczyk – Członkini komisji rewizyjnej hufca
 • pwd. Bartłomiej Szkop – Członek komisji rewizyjnej hufca

Podczas zjazdu nie zabrakło również czasu na podziękowania i odznaczenia.

Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa otrzymał Prezydent Miasta Radomsko Pan Jarosław Ferenc.

Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymała hm. Anna Zatoń.

Złotą Lilikę Seniorską otrzymał hm. Marian Stalka.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” otrzymał hm. Stefan Bebłociński.

Brązową Odznakę „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” otrzymali:

 • hm. Ernest Kurc,
 • phm. Agnieszka Madej.

Złotą Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko” otrzymały:

 • hm. Katarzyna Kurc,
 • hm. Sylwia Mielczarek.
Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Hufca ZHP Radomsko” otrzymali:
 • phm. Norbert Czarny,
 • pwd. Jakub Nowak,
 • pwd. Wiktor Krystaszek.