Informujemy, że w dniu 29.10.2023 r. wpłynęło zgłoszenie na funkcję Komendantki Hufca ZHP Radomsko.

Kandydatką jest hm. Katarzyna Kurc.