Informujemy, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca w celu wyboru delegatów na Zjazd Chorągwi Łódzkiej odbędzie się 04.09.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Hufca ZHP Radomsko.

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze znajduje się w Rozkazie Komendantki Hufca L9/2022.