Chorągiew Łódzka ogłosiła tegoroczną edycję plebiscytu instruktorskiego KAMYKI 2022.

Kandydatów zgłaszać można w kilku kategoriach:
 • Senior-Mentor
  Chcemy wyróżnić harcerskich seniorów, którzy działają zgodnie z zasadami sformułowanymi swego czasu przez Olgę Drahonowską-Małkowską:

  • nie ma nikomu nic „za złe” i nie wszystko wie najlepiej,
  • nie używa zwrotu „za moich czasów było lepiej”,
  • nie traci głowy, unika spieszenia się, ma czas na wszystko i dla wszystkich,
  • radzi, ale nigdy się nie narzuca.

  Ponadto weźmiemy pod uwagę następujące elementy:

  • chętnie służy swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem,
  • jest otwarty na współpracę z młodzieżą, stanowi wsparcie dla kadr hufca

 

 • Opoka
  Pragniemy wyróżnić osoby, które:

  • wypracowały swój własny model wspierania drużynowego,
  • wprowadziły działania odpowiadające na aktualne potrzeby środowiska,
  • mogą pochwalić się swoim zasobem wiedzy, kompetencji, umiejętności życiowych,
  • swoimi działaniami wpływają na pracę drużynowych, a także prowadzonych przez nich jednostek.

 

 • Mistrz KSI
  Szukamy członkini/członka KSI, która/y:

  • swoją postawą i działaniami potrafi inspirować innych i zachęcać do rozwoju instruktorskiego,
  • daje konstruktywne uwagi do prób i jest przygotowany do rozmowy z kandydatami podczas posiedzeń i konsultacji,
  • pracuje z opiekunami prób instruktorskich, np. prowadząc warsztaty, przez rozmowę indywidualną poza posiedzeniem,
  • dba o swój rozwój uczestnicząc w szkoleniach dla członków KSI,
  • współpracuje z innymi zespołami hufca mając na względzie rozwój całego środowiska,
  • ma co najmniej otwartą próbę harcmistrzowską,
  • był opiekunem próby instruktorskiej na stopień phm. i/lub hm.

 

 • Bratnia dłoń
  Będziemy brali pod uwagę:

  • Stopień zaangażowania w różne formy niesienia pomocy,
  • Czas trwania służby,
  • Odpowiedź na potrzeby społeczne,
  • Umiejętność zaangażowania do tej służby innych członków ZHP.

 

 • Cichy bohater
  „Cichy bohater” to ktoś, kto:
  • umiejętnie i rzetelnie zarządza majątkiem hufca, dba o sprzęt oraz potrafi go pozyskać;
  • nie działa sam – ma zespół, z którym potrafi współpracować;
  • jest specjalistą w swojej dziedzinie, ma wiedzę, którą dzieli się ze swoim środowiskiem, np. prowadząc warsztaty, szkolenia.

 

 • Przedsięwzięcie – HALiZ
 • Inicjatywa – #FIT #EKO
 • Kategoria Sukces

O zwycięzcy decydować będzie publiczność podczas gali podsumowującej plebiscyt. Propozycje zgłaszać można do 11.10.2022.

Wszystkie szczegóły oraz zgłoszenia dostępne pod linkami:
– Regulamin: bit.ly/regulamin_kamyki2022
 Zgłoszenia w kategoriach osobowych: https://forms.office.com/r/8bKTpYzSHp
 Zgłoszenia w kategoriach: przedsięwzięcie, inicjatywa, sukces: https://forms.office.com/r/g3DR0dLgGb